Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer is vrijgesteld van arbeid zonder verlies van zijn of haar loon. Een werknemer heeft per jaar recht op minimaal vier keer het aantal dagen dat hij of zij per week werkt. Indien een werknemer fulltime werkzaam is gedurende 5 dagen per week, dan heeft hij of zij recht op minimaal 20 vakantiedagen.

Nieuwe vakantiewetgeving

Per 1 januari 2012 is de vakantiewetgeving veranderd. Wettelijke vakantiedagen vervallen vanaf deze datum na een periode van een half jaar ná het kalenderjaar waarin deze vakantiedagen zijn opgebouwd. Zogenoemde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen verjaren nog altijd na vijf jaar, zoals al gebruikelijk was.