Een werknemer is een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst in een onderneming (bedrijf) werkzaam is en daarvoor loon ontvangt.