Zekerheidsrechten zijn zakelijke rechten die strekken tot ter zekerheid van een vordering, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht. Het doel van zekerheidsrechten is om de crediteur zoveel mogelijk zekerheid te geven.

Pandrecht

Het pandrecht is een zekerheidsrecht en wordt gevestigd op roerende zaken.

Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht is tevens een zekerheidsrecht, maar wordt niet gevestigd op roerende zaken maar op onroerende zaken.