Verschillen tussen een bedrijfsjurist en een advocaat

Een bedrijfsjurist zorgt er kort gezegd voor dat binnen een onderneming alle juridische zaken op orde zijn. Een advocaat daarentegen is in het algemeen meer gericht op het procederen. Er bestaat een aantal kenmerkende verschillen tussen bedrijfsjuristen en advocaten.

Betrokkenheid

Een eerste verschil is dat een bedrijfsjurist vaak dichter betrokken is bij een onderneming, haar directie en haar producten/of diensten. Een bedrijfsjurist kan grotere invloed hebben op het eindresultaat bij onderhandelingen en werkt vaak preventief aan zaken. Een bedrijfsjurist probeert aldus juridische problemen te voorkomen. De advocaat staat doorgaans op een grotere afstand van een onderneming en haar directie en werkt vaak curatief in plaats van preventief. De vragen die een bedrijfsjurist voorgelegd krijgt, hoeven op dat moment nog geen juridisch probleem te zijn. Vragen die een advocaat vaak voorgelegd krijgt, zijn op dat moment veelal al verworden tot een juridisch probleem. Dit geldt uiteraard niet voor ‘advies zaken’.

Een ander verschil is dat een bedrijfsjurist naast het juridische aspect doorgaans rekening dient te houden met een varia aan andere aspecten, zoals financiële, commerciële en sociale aspecten. Het juridische aspect is dan maar één van de aspecten waar een bedrijfsjurist mee te maken heeft.

Bedrijfsjuristen hanteren een lager uurtarief dan advocaten

Ook qua uurtarieven verschillen advocaten en bedrijfsjuristen in het algemeen van elkaar, waarbij bedrijfsjuristen doorgaans een lager uurtarief hanteren.

Een laatste verschil tussen een bedrijfsjurist en een advocaat is de cliëntrelatie. Een bedrijfsjurist kenmerkt zich in het algemeen door een grote betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken bij zijn of haar cliënten. Een advocaat wordt daarentegen vaak ingeschakeld als het echt nodig is (dat wil zeggen: als er bijvoorbeeld een civiele procedure is gestart). Een bedrijfsjurist streeft dan ook naar een langdurige en betrokken relatie met zijn of haar cliënten. Het is voor de bedrijfsjuristen mogelijk om proactief te werken en aldus ‘mee te denken’ met wat er in de onderneming van de cliënt speelt.

Legal8 bedrijfsjuristen

De bedrijfsjuristen van Legal8 zijn breed georiënteerd en hebben ervaring op (bijna) alle terreinen waar een ondernemer mee te maken heeft. De bedrijfsjuristen van Legal8 willen graag betrokken zijn bij uw onderneming met als doel het voorkomen van juridische problemen. Indien voor een bepaalde kwestie specialistische kennis vereist is, kunnen onze klanten gebruik maken van de ‘Legal8 Associates’ uit het kennisnetwerk van Legal8. Deze Legal8 Associates zijn veelal gespecialiseerde juristen of advocaten op een bepaald rechtsgebied.

De Legal8 bedrijfsjuristen zijn aangesloten bij de NEVOA. NEVOA eist van de bij haar aangesloten bedrijfsjuristen dat zij per kalenderjaar voldoen aan hun Permanente Educatie (juridisch onderwijs). Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de bedrijfsjurist de benodigde juridische kennis en vaardigheden actueel houdt. Hiernaast zijn de bedrijfsjuristen onderworpen aan regels van tuchtrecht.