Als huurder kun je een woonruimte voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd huren. Als huurder geniet je op grond van het huurrecht huurbescherming. Een verhuurder kan de huur dus niet zomaar opzeggen.

Opzegging door verhuurder

Een verhuurder mag de huurovereenkomst dus niet zomaar opzeggen (althans niet eenzijdig, zonder toestemming van de huurder). Indien de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, dan blijft de huurovereenkomst in stand als u niet instemt met deze beëindiging. Slechts met toestemming van de rechter kan de verhuurder dan rechtsgeldig de huurovereenkomst doen eindigen.

De verhuurder kan alleen opzeggen indien er sprake is van een van de wettelijke opzeggingsgronden, zoals wanprestatie van de huurder of als de verhuurder de woning dringend voor eigen gebruik nodig heeft.

Ook bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt de huur niet automatisch na afloop van de huurperiode. De verhuurder moet de huurovereenkomst altijd opzeggen.

Uitzonderingen

Niet alle huurders genieten de bovenstaande huurbescherming. Deze huurbescherming is bijvoorbeeld niet van toepassing op woonboten en winkelwoningen. Ook bij kamerhuur en hospitakamers gelden speciale regels.