Merkinbreuk? Auteursrechtinbreuk?

Het intellectuele eigendomsrecht is een breed rechtsgebied. Het is een verzamelbegrip voor verschillende rechten van intellectuele eigendom, waarvan het auteursrecht voor de praktijk waarschijnlijk het meest relevante en meest bekende onderwerp is. Tot het intellectuele eigendomsrecht behoren onder meer het auteursrecht, handelsnaamrecht, merkenrecht, modellenrecht en octrooirecht. Onze juristen adviseren onder meer op de volgende deelgebieden.

Intellectuele eigendom deelgebieden

–          Auteursrecht
–          Handelsnaamrecht
–          Merkenrecht en merkenregistratie
–          Inbreuk op merkenrechten
–          Inbreuk op handelsnaamrechten
–          Modellenrecht
–          Octrooirecht

Ook voor deelgebieden die niet in het bovenstaande rijtje staan, kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.