Als tekening of model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel (of een deel ervan) met een eigen karakter. Het modellenrecht beschermt de vormgeving van 3-dimensionale voorwerpen. Dit in tegenstelling tot het tekeningenrecht (2-dimensionale voorwerpen).

Centraal staat aldus het uiterlijk van een voortbrengsel. Onder ‘voortbrengsel’ wordt verstaan: ‘elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp’, zoals verpakkingen. Overigens zijn computerprogramma’s uitdrukkelijk van bescherming uitgesloten.

Modellenrecht en bescherming

Ondernemers dienen hun tekening of model in te schrijven (te registreren) als zij bescherming willen tegen bijvoorbeeld imitatie. In de Benelux wordt een model beschermd door deze in te schrijven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).