Internationale overeenkomst?

Door de toenemende globalisering, hebben Nederlandse ondernemingen steeds vaker met buitenlandse ondernemingen te maken. Nederlandse bedrijven komen derhalve steeds vaker met het internationale recht in aanraking. Onze juristen adviseren onder meer op de volgende deelgebieden.

Internationaal recht: deelgebieden

–          Internationale arbeidsverhoudingen
–          Internationale incasso’s
–          Internationale kredietrapportages
–          Toepasselijk recht

Ook indien u een vraag heeft met betrekking tot een kwestie die niet in de bovengenoemde deelgebieden van het internationaal recht valt kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.