Het internationale privaatrecht houdt zich onder meer bezig met de vraag welk recht van toepassing is indien er sprake is van rechtsverhoudingen met een internationale dimensie. De vraag welk recht van toepassing is, speelt dus alleen bij internationale rechtsverhoudingen wanneer niet beide partijen in hetzelfde land gevestigd zijn.

Omdat ieder rechtsstelsel verschillend is, kan het toepassen van een ander recht dan het eigen recht, tot onaangename verrassingen leiden. Daarom is het in de meeste gevallen verstandig om in een overeenkomst vast te leggen ‘welk recht van toepassing is’.

Welk recht is van toepassing?

Indien partijen geen rechtskeuze maken, dan geldt op grond van het Nederlandse internationaal privaatrecht de hoofdregel dat het recht van het land waarin de partij die onder de overeenkomst de kenmerkende prestatie verricht, van toepassing is. Welke partij precies kwalificeert als ‘kenmerkende prestant’, hangt af van de aard van de overeenkomst. Bij een koopovereenkomst bijvoorbeeld wordt de verkoper in de regel als kenmerkende prestant aangemerkt.