Werknemer arbeidsongeschikt?

Bijna iedereen (en elke onderneming met werknemers) in Nederland heeft wel eens te maken (gehad) met het sociaal zekerheidsrecht. Met name bij arbeidsrechtelijke kwesties is het sociaal zekerheidsaspect vaak erg belangrijk. Onze juristen en fiscalisten zijn gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht en informeren en adviseren onder meer op de volgende deelgebieden.

Sociale zekerheidsrecht deelgebieden

–          Arbeidsongeschiktheid en uitkeringen
–          Loonheffingen, sociale premies en belastingen
–          Pensioenen
–          Internationale aspecten

Ook indien u een vraag heeft met betrekking tot een kwestie die niet in de bovengenoemde deelgebieden van het sociale zekerheidsrecht valt kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.