Trust

Juridisch advies trustwetgeving

Juridisch advies trustwetgeving. Op dit moment worden vijf verschillende vormen van dienstverlening als trustdienst gekwalificeerd. Voor het leveren van trustdiensten is een vergunning nodig van DNB en dit zal voor veel ondernemingen niet de bedoeling zijn. Afhankelijk van de concrete situatie kan ondanks deze bedoeling toch sprake zijn van een trustdienst en dus van een vergunningsplicht.

Wat is een trustdienst?

In de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) is beschreven wat trustdiensten zijn. Ook op de website van DNB is dit beschreven:

https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-sectoren/trustkantoren/vergunning-trustkantoren-overzichtspagina/wat-is-een-trustdienst/

Zoals je zult lezen zijn er vijf (of zes) trustdiensten. Denk aan het zijn van bestuurder van een vennootschap of het verkopen van of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen. Houd je je daarmee bezig, dan verricht je trustdiensten én heb je dus een vergunning van DNB nodig.

Domicilieplus

Een categorie waar wij ons mee bezig houden is de zogenoemde domicilieplus uit artikel 3 lid 4 onder b Wtt. In de praktijk werd (en wordt) de WTT, zo blijkt uit onderzoek, regelmatig omzeild door bedrijven waarbij zij samen met een ander bedrijf de trustdienst domicilieplus te verlenen. Hierbij wordt de trustdienst als het ware ‘opgeknipt’ waarbij het ene bedrijf alleen de domicilie verleent en het andere bedrijf de aanvullende dienst (bijvoorbeeld het doen van administratie of geven van bepaald juridisch/belasting advies e.d. aan de klant). Het kan dan misgaan als DNB vindt dat de diensten zijn opgeknipt met als mogelijk doel buiten de reikwijdte van de WTT te blijven.

Bedrijven moeten dus goed opletten dat als zij bijkomende diensten verlenen en een kantooradres of postadres ter beschikking stellen, dat zij kunnen kwalificeren als trustkantoor en dus een vergunning nodig hebben. Dit kan ook het geval zijn indien zij een ander bedrijf inschakelen om het kantoor- of postadres te verlenen.

Juridisch advies trust

Schakel tijdig juridisch advies in om nare verrassingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Legal8