Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser een schuldenaar verzoekt (of sommeert) om zijn afgesproken verplichting(en) na te komen binnen een bepaalde termijn. In veel gevallen zal die verplichting zijn dat er nog een bepaald bedrag betaald moet worden naar aanleiding van een verstuurde factuur.

Met name bewijstechnisch is het belangrijk om een aanmaning duidelijk en schriftelijk op te stellen.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning om een debiteur (schuldenaar) een laatste mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld een openstaande factuur te betalen. Een ingebrekestelling moet dus schriftelijk geschieden en dient een redelijke termijn voor nakoming te bevatten. In een ingebrekestelling moet hiernaast duidelijk staan wat gevorderd wordt en waarom. Het belang van een juiste ingebrekestelling moet niet onderschat worden. Indien uw debiteur namelijk niet op een correcte wijze of zelfs helemaal niet door u in gebreke is gesteld, dan kunt u het recht verliezen om schadevergoeding te vorderen.