Er bestaat een groot aantal buitenlandse rechtsvormen, zoals de Limited, de LLP en de Trust.

Ltd (Limited)

De Limited (‘Ltd’) is een alternatief voor de Nederlandse (Flex) BV. Naar aanleiding van een uitspraak van het Europees Hof (‘Inspire Art’) kan de Limited (opgericht naar Engels recht) door Nederlandse ondernemers probleemloos worden gebruikt (als werkmaatschappij of als holding). Sinds de invoering van de Flex-BV (1 oktober 2012) zijn de verschillen tussen de Engelse Ltd en de Nederlandse BV verkleind.

LLP (Limited Liability Partnership)

De LLP Limited Liability Partnership is een buitenlandse rechtsvorm die wel te vergelijken is met een VOF (Vennootschap Onder Firma). Een mogelijk nadeel van de LLP is dat deze rechtsvorm in Nederland vrij onbekend is. Een voordeel van de LLP is dat de eigenaren in beginsel niet privé aansprakelijk zijn voor eventuele schulden van de onderneming.