Met certificering kunnen zeggenschapsrechten van aandelen gescheiden worden van financieel-economische belangen. Certificering van aandelen zorgt er dus voor dat het zeggenschapsrecht en het winstrecht van een aandeel worden gesplitst. In de praktijk liggen hier vaak familierechtelijke motieven aan ten grondslag.

In de praktijk wordt een Stichting Administratiekantoor (‘STAK’) opgericht. De aandeelhouder draagt zijn aandelen over aan deze STAK. In ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug. De STAK is na certificering aandeelhouder geworden en de aandeelhouder is certificaathouder geworden.

Certificering en stemrechtloze aandelen

Stemrechtloze aandelen zijn aandelen die in de Algemene Vergadering geen stemrecht geven, maar wel in de winst delen. De Flex-BV wetgeving heeft deze stemrechtloze aandelen geïntroduceerd. Het verschil tussen certificaten en stemrechtloze aandelen zit voornamelijk in de structuur. Voor certificering is bijvoorbeeld het oprichten van een STAK (Stichting Administratiekantoor) nodig, hetgeen extra kosten met zich mee zal brengen.