Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven en waarmee een onderneming naar buiten treedt. Een onderneming mag meerdere handelsnamen gebruiken. Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de Handelsnaamwet en in jurisprudentie. Er worden relatief gezien weinig eisen gesteld aan handelsnamen. Wel moet een handelsnaam onder meer auditief en visueel waarneembaar zijn.

Bescherming handelsnaam

Handelsnaamrecht: u kunt uw handelsnaam beschermen door de handelsnaam als eerste te gebruiken. Oudere handelsnamen gaan namelijk voor jongere handelsnamen. U dient uw handelsnaam wel als eerste te gebruiken in het economisch verkeer, bijvoorbeeld door uw handelsnaam te vermelden op uw briefpapier, facturen, visitekaartjes, website e.d. Het enkel inschrijven van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is dus niet voldoende om bescherming te genieten. Het beschermingsgebied is overigens beperkt. Vaak gaat het om regionale bescherming. Voor vragen over bescherming van een handelsnaam kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven en waarmee een onderneming naar buiten treedt. Een onderneming mag meerdere handelsnamen gebruiken. Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de Handelsnaamwet en in jurisprudentie. Er worden relatief gezien weinig eisen gesteld aan handelsnamen. Wel moet een handelsnaam onder meer auditief en visueel waarneembaar zijn.

Bescherming handelsnaam

U kunt uw handelsnaam beschermen door de handelsnaam als eerste te gebruiken. Oudere handelsnamen gaan namelijk voor jongere handelsnamen. U dient uw handelsnaam wel als eerste te gebruiken in het economisch verkeer, bijvoorbeeld door uw handelsnaam te vermelden op uw briefpapier, facturen, visitekaartjes, website e.d. Het enkel inschrijven van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel is dus niet voldoende om bescherming te genieten. Het beschermingsgebied is overigens beperkt. Vaak gaat het om regionale bescherming. Voor vragen over bescherming van een handelsnaam kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.