De wettelijke regels met betrekking tot de huur van bedrijfsruimte (de meeste winkels) zijn semi-dwingendrechtelijk van aard. Dit betekent dat van deze regels niet ten nadele van de huurder kan worden afgeweken. De huurprijs komt tot stand door de vrije beslissing van partijen; zij kunnen onderling een door hen gewenste huurprijs afspreken. Als de huurder of verhuurder echter na verloop van tijd vindt dat de afgesproken huurprijs niet meer overeenstemt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten in de omgeving, dan kan de rechter om een huurprijswijziging worden gevraagd. Een dergelijke vordering kan echter niet op elk moment worden gevorderd.

Huurprijsverhoging en huurprijsverlaging

Zowel de huurder als de verhuurder hebben na verloop van de eerste vaste huurperiode (doorgaans 5 jaar) het recht om een huurprijsverhoging danwel een huurprijsverlaging te vorderen. Als er sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan een huurprijswijziging steeds wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste huurprijs geldt, gevorderd worden. Indien u vragen heeft over huurprijsverhoging of huurprijsverlaging dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.