Incoterms zijn internationale (standaard) afspraken over het transport/levering van goederen.

Afspraken terzake Incoterms

Incoterms bevatten een nauwkeurige beschrijving van de rechten en plichten van de koper en de verkoper bij het leveren van de goederen. In deze bepalingen wordt bijvoorbeeld geregeld welke partij voor de transportverzekeringen zorgt en wanneer risico’s van de ene partij op de andere partij overgaan.

Hoeveel?

In totaal zijn er 11 Incoterms, waarvan Ex works (of: Af fabriek) een bekende is. Bij Ex works levert de verkoper de goederen aan de koper door deze goederen in zijn bedrijfspand (of loods) ter beschikking te stellen aan de koper. Andere voorbeelden zijn onder meer FCA (Free Carrier) of FOB (Free On Board).