Wanneer een werknemer ziek is, dan moet de werkgever tijdens deze ziekte in beginsel het loon (grotendeels) doorbetalen en wel gedurende 104 weken. Op grond van de wet is de werkgever immers verplicht om 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Zoals u op onze pagina ‘arbeidsongeschiktheid, ziekte en re-integratie’ kunt lezen, is een werknemer kort gezegd ziek wanneer hij of zij door medische beperkingen niet meer in staat is zijn of haar werkzaamheden te verrichten.

De algemene regel bij niet-werken is ‘geen arbeid, geen loon’. Maar hier bestaat uiteraard een aantal uitzonderingen op waaronder ziekte. Een werknemer die ziek is, ontvangt dus toch loon.

Opzegverbod/ontslagverbod tijdens ziekte

Volgens de wet kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet opzeggen wanneer er sprake is van ziekte (opzegverbod/ontslagverbod tijdens ziekte).

Het opzegverbod/ontslagverbod tijdens ziekte geldt in beginsel voor de duur van 104 weken (twee jaar). Na deze twee jaar is een ontslag tijdens ziekte in beginsel wél mogelijk, maar moet een werkgever wel een aantal zaken aannemelijk maken, zoals dat er binnen een half jaar géén herstel zal optreden en hij of zij de werknemer niet kan herplaatsen in een passende functie.