Een werknemer kan in sommige situaties aanspraak maken op een ontslagvergoeding (ook wel ‘gouden handdruk’ of ontbindingsvergoeding genoemd). Of een werknemer aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding hangt bijvoorbeeld af van de reden van het ontslag en de financiële situatie van het bedrijf. De ontslagvergoeding wordt vaak berekend op basis van de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is eigenlijk een soort richtlijn die is opgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt doorgaans vastgesteld aan de hand van de kantonrechtersformule: A x B x C.

A staat voor het aantal ‘gewogen’ dienstjaren;
B staat voor de beloning;
C staat voor de correctiefactor.

In de praktijk blijkt dat dit een vrij gecompliceerde berekening is, waarbij rekening gehouden moet worden met allerlei factoren en omstandigheden. Wij kunnen desgewenst de berekening voor u uitvoeren.

De vergoeding staat overigens niet vast. Het is uiteindelijk afhankelijk van de omstandigheden of er sprake is van een ontslagvergoeding en zo ja, de hoogte daarvan.