Een werkgever kan zijn onderneming aan een andere werkgever verkopen. In geval van een overgang van onderneming worden de rechten en plichten van de betrokken medewerkers behouden. De verkrijger (de kopende partij) krijgt de werknemers in dienst onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Wanneer is sprake van een overgang van onderneming?

Op grond van de wet is sprake van een overgang van onderneming indien ‘een onderneming of een onderdeel daarvan krachtens overeenkomst wordt overgedragen, waarbij de onderneming haar identiteit behoudt‘. Aan de eerste twee criteria wordt in de praktijk vrij snel voldaan, maar het derde criterium is een erg lastige. Per geval zal moeten worden bezien of de overgedragen onderneming haar identiteit behoudt of met andere woorden: of het nog steeds dezelfde onderneming als voorheen is. Omdat in de praktijk blijkt dat het derde criterium (het behouden van identiteit) vaak doorslaggevend is en voor werkgevers verstrekkende gevolgen kan hebben, adviseren wij u terzake juridisch te laten adviseren. Wij zijn graag bereid u daartoe te informeren en te adviseren.