De hoofdregel is dat de rechten en verplichtingen uit een pensioentoezegging bij een overgang van een onderneming automatisch meegaan op de verkrijgende onderneming. Deze regel geldt sinds 1 juli 2002. Tot 1 juli 2002 gingen de rechten en verplichtingen uit een pensioentoezegging niet van rechtswege over op de overnemende onderneming.

Bedrijfspensioenregeling

Soms gaan de verplichtingen die voortvloeien uit een toezegging uit een pensioenregeling overigens niet mee over op de verkrijger. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de verkrijgende onderneming verplicht deelneemt in een bedrijfspensioen. In een dergelijk geval zal de bedrijfspensioenregeling ook voor de overgenomen werknemer(s) gelden.

Ook indien bij CAO is afgeweken van de pensioenregeling, kan het zo zijn dat de verplichtingen die voortvloeien uit een toezegging uit een pensioenregeling niet mee overgaan op de verkrijgende onderneming.