Wanneer u uw baan verliest en werkloos wordt, kan er veel in uw leven veranderen. Als u niet direct een nieuwe baan kunt vinden, dan kunt u wellicht (tijdelijk) een WW-uitkering krijgen. De aanvraag van een WW-uitkering dient bij het UWV WERKbedrijf te geschieden.

Voorwaarden van de WW-uitkering

Om recht te hebben op een WW-uitkering, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. U moet bijvoorbeeld voldoen aan de zogenoemde ‘wekeneis’. Dit houdt in dat u in minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd.

Hiernaast mag u niet door ‘eigen schuld’ werkloos zijn geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden, dan bent u ‘verwijtbaar werkloos’ en krijgt u wellicht geen WW-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u op staande voet bent ontslagen.

Duur en hoogte van de WW-uitkering

Een WW-uitkering heeft een minimale duur van 3 maanden en een maximale duur van  38 maanden (in totaal dus maximaal 3 jaar en 2 maanden). Hoelang u precies een WW-uitkering krijgt hangt af van uw arbeidsverleden. Wij kunnen desgewenst de duur van uw WW-uitkering berekenen.