Als twee of meer ondernemers onder een gemeenschappelijke naam naar buiten treden, ontstaat een vennootschap onder firma. Hier dient u als ondernemer rekening mee te houden. Bent u van plan een vennootschap onder firma op te richten? Dan kunt u een vennootschapscontract laten opstellen, waarin verschillende afspraken en bevoegdheden tussen de vennoten onderling worden vastgelegd. Dit kan veel narigheid besparen.

Alle vennoten dienen bij de oprichting van de VOF iets in te brengen, bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid.

VOF en aansprakelijkheid

De VOF heeft, net als de eenmanszaak, geen rechtspersoonlijkheid. Als vennoot bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF, ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. Dit is dan ook het grote nadeel van de VOF. Als voordelen gelden dat de VOF gemakkelijk (en goedkoop) is op te richten en u als vennoot een aantal fiscale voordelen geniet.