Met de invoering van de werkkostenregeling veranderen de regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel gegeven worden ingrijpend. Vanaf 2015 (1 januari 2015) is deze werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers.

Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling. In de periode tot 1 januari 2015 heeft u jaarlijks de keuze om bepaalde vergoedingen aan werknemers te verstrekken op basis van de huidige wettelijke regels of op basis van de nieuwe werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 geldt dus alleen de werkkostenregeling en kunt u als werkgever niet meer kiezen voor de ‘oude’ regeling.

Wat houdt de werkkostenregeling in?

In het kort houdt de werkkostenregeling in dat werkgevers tot een maximum van 1,4% (in 2013 was dit 1,5%) van de totale loonsom belastingvrij vergoedingen mogen verstrekken aan hun personeel. Denk bij vergoedingen aan bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een fiets van de zaak. Wordt dit bedrag overschreden, dan betaalt de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80%.

Vrijstellingen en nihilwaardering

Binnen de werkkostenregeling zal voor een aantal vergoedingen een vrijstelling gelden. De werkkostenregeling meldt als vrijstellingen onder andere: reiskosten (tot maximaal € 0,19 per kilometer), kosten voor cursussen en congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, maaltijden bij overwerk en dienstreizen.