Het ZZP-contract is feitelijk een overeenkomst van opdracht en is de laatste jaren steeds populairder geworden. Wij kunnen een ZZP-contract voor u opstellen of een ZZP-contract (juridisch) beoordelen.

ZZP-contract of arbeidsovereenkomst?

Het is vaak van groot belang om te voorkomen dat een ZZP-contract achteraf -ondanks de bedoelingen- toch als een arbeidsovereenkomst (met ontslagbescherming) wordt gekwalificeerd. Partijen doen er dus goed aan hun bedoeling van tevoren goed vast te leggen. Hiernaast is het van belang om zorg te dragen voor een juiste en geldige VAR-Verklaring en de afspraken hieromtrent correct in het ZZP-contract vast te leggen. Met name de bepaling omtrent de aansprakelijkheid van partijen kan van groot belang zijn.