Klimaatrecht MKB

Het rechtsgebied klimaatrecht is de afgelopen jaren gevormd tot een ‘echt’ rechtsgebied. Het is algemeen bekend dat klimaatverandering een van de meest bedreigende problemen van deze tijd is. Niet alleen komt er veel nieuwe wetgeving aan op dit gebied, bedrijven moeten er inmiddels ook al rekening mee houden in hun dagelijkse praktijk.

Klimaatrecht komt terug in zo goed als alle facetten van een onderneming van enige omvang. Duurzaam ondernemen is dus ‘hot’. Denk aan het arbeidsrecht (veilige werkomgeving, groene arbeidsvoorwaarden, duurzaam vervoer etc.), het ondernemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht (ben je aansprakelijk voor klimaat gerelateerde problematiek?). Bedrijven maar ook hun bestuurders kunnen verantwoordelijk én aansprakelijk zijn als zij onvoldoende rekening houden met het milieu en bijvoorbeeld ESG-risico’s.

Gevolgen klimaatrecht op het MKB

De gevolgen van het klimaatrecht verschillen per bedrijf. Voor grote bedrijven gelden vaak andere regels en voorwaarden dan voor een kleine ondernemer. En voor een grootverbruiker van energie gelden waarschijnlijk andere regels en hogere kosten van voor een kleinverbruiker. En heb je bijvoorbeeld onroerend goed? Dan krijg je te maken met aardgasvrij ondernemen, energielabels en dergelijke. Niet alleen komen er steeds meer regels op het gebied van het klimaat, maar ook rechters houden er in toenemende mate rekening mee. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Urgenda-zaak en de Shell-zaak.

In onze inmiddels vaste rubriek “duurzaam ondernemen” nemen wij allerlei wetten, regelgeving en juridische onderwerpen onder de loep. Deze blog kun je lezen via de volgende link: blog duurzaam ondernemen.

Vanaf 2024 moeten beursgenoteerde ondernemingen en grote ondernemingen verplicht verslag gaan uitbrengen over duurzaamheid. Bedrijven moeten hun resultaten laten toetsen door een accountant. De CSRD is van toepassing op ondernemingen die beursgenoteerd zijn dan wel meer dan € 40,- miljoen omzetten hebben, een balans van meer dan € 20,- miljoen en 250 of meer werknemers in dienst hebben. Het MKB is vooralsnog vrijgesteld. Maar toch kan deze wetgeving relevant zijn voor het MKB, aangezien ook het MKB te maken kan (en vaak zal) hebben met grote ondernemingen. MKB-ondernemers die zakendoen met grote ondernemingen krijgen dus te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers. Dit betekent dat grote ondernemingen vragen gaan stellen aan kleinere ondernemingen of bepaalde garanties eisen waardoor kleinere ondernemingen zelf ook een zekere mate van onderzoek moeten doen naar bijvoorbeeld de vraag of er geen milieuregels worden overtreden. Overigens zie je ook steeds vaker dat bijvoorbeeld banken vragen stellen over duurzaamheid in verband met het verlenen van kredieten e.d. Dus ook het MKB krijgt te maken met ESG.

Legal8 en klimaatrecht

Wij adviseren al langere tijd bedrijven binnen het MKB (met name de kleinere MKB-bedrijven) op het gebied van klimaat en dan met name gericht op het arbeidsrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Schroom vooral niet contact op te nemen bij eventuele vragen.

Neem vooral eens contact met ons op!

Daniel Burgers

info@legal8.nl

088-8838888