Legal links

Rechtspraak
www.rechtspraak.nl

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl

NEVOA Beroepsorganisatie voor bedrijfsjuridische adviseurs
www.nevoa.nl

Raad voor Rechtsbijstand
www.rvr.org

Autoriteit Consument & Markt (ontstaan door een fusie van AFM, OPTA en Consumentenautoriteit)
www.acm.nl

Nederlands Juristenblad
www.njb.nl

UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)
www.uwv.nl