[:nl]

Een “letter of intent” (ook wel LOI of intentieverklaring) is een document waarin de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een koopovereenkomst aan te gaan, zijn vastgelegd.

De letter of intent is in het hedendaagse onderhandelingsproces niet meer weg te denken. In een letter of intent omschrijven partijen vaak wat zij precies nastreven en welke voorwaarden en voorbehouden zij daaraan wensen te verbinden.

Letter of intent (LOI) opstellen

Bij het opstellen van een letter of intent, dient u zich goed te realiseren of u uzelf juridisch afdwingbare verplichtingen wilt opleggen of dat de intentie slechts is om gedurende een bepaalde periode te onderhandelen. De (mogelijke) consequenties van vrijblijvende of bindende afspraken kunnen sterk verschillend zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich bij het opstellen van een letter of intent juridisch laat informeren en adviseren. Een zorgvuldige formulering is immers gewenst!

[:en]

Een “letter of intent” (ook wel LOI of intentieverklaring) is een document waarin de voorlopige afspraken tussen partijen die van plan zijn een koopovereenkomst aan te gaan, zijn vastgelegd.

De letter of intent is in het hedendaagse onderhandelingsproces niet meer weg te denken. In een letter of intent omschrijven partijen vaak wat zij precies nastreven en welke voorwaarden en voorbehouden zij daaraan wensen te verbinden.

Letter of intent opstellen

Bij het opstellen van een letter of intent, dient u zich goed te realiseren of u uzelf juridisch afdwingbare verplichtingen wilt opleggen of dat de intentie slechts is om gedurende een bepaalde periode te onderhandelen. De (mogelijke) consequenties van vrijblijvende of bindende afspraken kunnen sterk verschillend zijn. Het is daarom belangrijk dat u zich bij het opstellen van een letter of intent juridisch laat informeren en adviseren. Een zorgvuldige formulering is immers gewenst!

[:]