Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens reizen naar code oranje gebied

By 28 april 2021 No Comments

Na verschillende incidenten ontvangt een werknemer een laatste waarschuwing van zijn werkgever. De werknemer reist vervolgens ondanks een verbod van zijn werkgever toch naar een code oranje gebied wegens het coronavirus. De werkgever is het zat en ontslaat de werknemer op staande voet. Houdt het ontslag op staande voet bij de kantonrechter stand? Lees het hieronder!

Waarschuwingen

In deze zaak had de werknemer (heftruckoperator) in een vrij korte tijd meerdere waarschuwingen van zijn werkgever gekregen, onder meer voor wangedrag. Deze waarschuwingen waren deugdelijk onderbouwd en op schrift gesteld. Zo had de werknemer een collega bij de keel gegrepen na een discussie en had hij in strijd met het reglement belangrijke labels (“SSCC-labels”) op de verkeerde pallets geplakt hetgeen uit den boze is. SSCC-labels zijn labels die internationaal erkend zijn als verzendcode voor pallets en containers en moeten met zorg op de juiste pallet/container geplakt worden. Verder houdt de werknemer in strijd met de coronaregels onvoldoende afstand tot zijn collega’s en gebruikt hij vaak ‘schuttingtaal’. Uiteindelijk is de werknemer een laatste waarschuwing gegeven om zijn gedrag te verbeteren en wordt door de werkgever aangekondigd dat maatregelen zullen volgen als hij zijn gedrag niet onmiddellijk verbetert.  

Weekendje Polen

De werknemer meldt zich vervolgens ziek en partijen starten het wettelijk verplichte re-integratietraject. Tijdens een gesprek met de werkgever geeft de werknemer aan dat hij een weekendje naar Polen zal reizen. De werkgever gaat hier niet mee akkoord en geeft aan dat als hij toch gaat, ontslag op staande voet zal volgen. Dit met name vanwege het in strijd handelen met de coronamaatregelen en de verplichte tien dagen quarantaine waarin de werknemer niet zal kunnen werken.

Op 7 december 2020 moest de werknemer bij de bedrijfsarts verschijnen, maar hij is niet komen opdragen. Op dezelfde dag berichtte hij zijn werkgever dat hij in Polen was. De werkgever is het zat en ontslaat de werknemer een dag later op staande voet.

Ontslag op staande voet wegens reizen naar code oranje gebied

De werknemer laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. Hij verzoekt om het ontslag op staande voet te vernietigen en om de werkgever te veroordelen tot betaling van allerlei vergoedingen (transitievergoeding, billijke vergoeding en gefixeerde schadevergoeding vanwege het onterechte ontslag op staande voet.

De kantonrechter overweegt allereerst dat de werknemer zich geen enkele misstap meer kon veroorloven. Hij heeft meerdere en zeer duidelijke waarschuwingen gehad en hij moest zijn gedrag aanpassen. Zijn werkgever is hierover duidelijk geweest. De kantonrechter overweegt dat het feit dat de werknemer vervolgens naar een code oranje gebied afreist, wetende dat hij vervolgens tien dagen in quarantaine moet terwijl hij zijn werk niet vanuit huis kan doen (dat is lastig als heftruckoperator…), een zwaarwegend belang voor de werkgever oplevert om de werknemer te verbieden naar Polen af te reizen. In het licht hiervan en de eerdere waarschuwingen, oordeelt de rechter dat het ontslag op staande voet standhoudt. De werknemer was dus terecht op staande voet ontslagen. Ook de verzochte vergoedingen worden afgewezen aangezien de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer.

Geen ontslag tijdens ziekte?

De werknemer stelt verder nog dat aangezien hij ziek is, hij niet ontslagen kan worden (artikel 7:670 lid 1 BW). Dit beroep wordt tevergeefs gedaan aangezien dit opzegverbod niet geldt bij opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden (ontslag op staande voet) op grond van artikel 7:670a lid 2 aanhef en onder c BW).

Uitspraak

De uitspraak is te lezen via de volgende link:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2021:3110

Tip voor de praktijk

De werkgever in kwestie had het dossier goed opgebouwd. Zo gaf hij bij een incident een deugdelijk onderbouwde waarschuwing en liet hij de schriftelijke versie daarvan ondertekenen door de werknemer. In de laatste waarschuwing deelt de werkgever mede dat hij het echt zat is en dat als het gedrag niet onmiddellijk verbetert, een ontslag op staande voet zal volgen. Vervolgens voert de werkgever het ontslag op staande voet bij het volgende incident ook daadwerkelijk door.

In deze zaak krijgt de werkgever gelijk en de juiste opbouw en inhoud van het dossier speelde daarbij een grote rol. Let er echter op dat een ontslag op staande voet een zeer verstrekkende maatregel is en dat als de werkgever een minder goed bijgehouden dossier heeft of de dringende reden voor het ontslag op staande voet niet juist is onderbouwd of men twijfelt over de gegrondheid van de dringende reden dan wel deze niet onverwijld is medegedeeld, dan kan een ontslag op staande voet vrij snel worden vernietigd.

Legal8

28-04-2021