Ontslag op staande voet

Een deelgebied binnen het arbeidsrecht waar wij ons in gespecialiseerd hebben, is het ontslag op staande voet. Wij behandelen met grote regelmaat ontslag op staande voet zaken zowel buiten de rechter om als in rechte. Het is zo goed als altijd een spannend onderwerp waar écht iets serieus aan de hand is. Denk aan een werknemer die steelt, fraude pleegt, een collega bedreigd of zelfs situaties van fysiek geweld.

Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang: er wordt geen opzegtermijn in acht genomen. Ook hoeft er geen toestemming gevraagd te worden aan het UWV of aan de kantonrechter. Echter, omdat het zeer verstrekkende gevolgen voor een werknemer heeft, heeft de wetgever een aantal strenge vereisten bepaald.

Vereisten

De inhoudelijke eisen aan een ontslag op staande voet hebben betrekking op de aard van de dringende reden en op de objectieve en subjectieve dringendheid van de reden. Een ontslag op staande voet wordt door rechters getoetst op grond van de wettelijke criteria zoals weergegeven in de artikelen 7:677 en 7:678 BW. Er moet kort gezegd sprake zijn van een dringende reden en de dringende reden dient onverwijld aan de werknemer medegedeeld te worden.

Als dringende redenen in de zin van artikel 7:678 lid 1 BW worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tot gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Denk bijvoorbeeld aan het bedreigen en/of grovelijk beledigen van de werkgever of van collega’s/klanten, maar ook aan diefstal/fraude en aan het verstrekken van valse informatie op een CV (liegen bij sollicitaties). Naast een dringende reden dient ook voldaan zijn aan de ‘onverwijldheidstoets’: de dringende reden moet onverwijld aan de werknemer medegedeeld worden. Onverwijld wordt doorgaans als “direct” of “zonder uitstel” aangeduid. Onverwijld betekent echter niet altijd dat de werkgever direct moet overgaan tot het mededelen van de dringende reden. In beginsel is het werkgevers toegestaan nader onderzoek te doen of juridisch advies in te winnen. Duidelijk is in ieder geval wel dat de werkgever voortvarend te werk moet gaan bij het doorvoeren van een ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet bij kleine delicten

Werknemers die zich schuldig maken aan ‘kleine delicten’ kunnen eveneens (succesvol) op staande voet ontslagen worden. Kleine delicten, zoals het stelen van 50 eurocent uit de kassa op werk of het meenemen van een pennenbak met pennen, staan bekend als ‘bagateldelicten’ (de Van Dale omschrijft het woord bagatel als: kleinigheid). In een uitgebreide blog uit de zomer van 2017, hebben wij geconcludeerd dat ondanks dat een ontslag op staande voet in de praktijk vaak niet standhoudt, dit bij bagateldelicten soms anders is.

Podcast ontslag op staande voet

Wij hebben een podcast opgenomen over dit specifieke onderwerp. Via de volgende link kunt u deze en andere podcast luisteren op elk moment dat het u uitkomt! Podcast.

Vragen ontslag op staande voet

Heeft u vragen over het bovenstaande of wenst meer informatie te ontvangen dit onderwerp? Neem eens vrijblijvend contact met een van onze advocaten op. Wij zijn u graag van dienst!