Ontslag advies voor ondernemers

Een ontslag kan verschillende redenen hebben, zoals een dringende reden (ontslag op staande voet), een bedrijfseconomische reden of een verstoorde arbeidsverhouding. Omdat het gehele proces van het ontslagen worden of ontslag geven gecompliceerd is, is het verstandig u als ondernemer juridisch te laten informeren en adviseren. Wij zijn u terzake het ontslagrecht hierbij graag van dienst.

Zoals hierboven al vermeld, kan een ontslag verschillende redenen hebben. Een ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel en is doorgaans lastig te bewerkstelligen voor een werkgever. Desalniettemin kan deze stap onder omstandigheden genomen worden. Een werkgever en werknemer kunnen ook onderling afspreken om de arbeidsverhouding te beëindigen. Dit wordt ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Hiernaast zijn er nog andere mogelijkheden waardoor een arbeidsverhouding kan eindigen.