Een ontslag kan verschillende redenen hebben, zoals een dringende reden (ontslag op staande voet), een bedrijfseconomische reden of een verstoorde arbeidsverhouding. Omdat het gehele proces van het ontslagen worden of ontslag geven gecompliceerd is, is het verstandig u als ondernemer of particulier juridisch te laten informeren en adviseren. Wij zijn u terzake het ontslagrecht hierbij graag van dienst.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel. Het betekent voor de werknemer niet alleen dat hij zijn baan verliest, maar doorgaans ook het recht op een WW-uitkering. Omdat een ontslag op staande voet dergelijke ernstige gevolgen voor de werknemer heeft, bepalen de regels van het ontslagrecht dat een ontslag op staande voet aan een aantal strikte voorwaarden moet voldoen. Een van deze voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een zogenoemde ‘dringende reden’. Het gaat hierbij om ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer, zoals diefstal of verduistering. Als werkgever dien je deze ernstige verwijtbare gedraging ook te bewijzen, hetgeen in de praktijk vaak erg lastig blijkt.

Omdat u als werkgever een dringende reden ‘onverwijld’ moet meedelen aan de werknemer, is het zaak snel en adequaat te handelen.