[:nl]

Van een collectief ontslag is sprake als 20 of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen, bijvoorbeeld in verband met een reorganisatie. Bij een dergelijk ontslag van twintig of meer werknemers binnen een termijn van drie maanden, moet de werkgever nagaan of de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is.

Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Op grond van de WMCO dient de werkgever in een dergelijke situatie het voornemen van het ontslag melden aan de belanghebbende vakbonden en het UWV WERKbedrijf.

Het is belangrijk om tijdig na te gaan of de WMCO van toepassing is. Wij kunnen u terzake informeren.

Bij het bovenstaande is het zogenoemde afspiegelingsbeginsel gewoon van toepassing. Daar dient men goed op te letten!

 

[:en]

Van een collectief ontslag is sprake als 20 of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen, bijvoorbeeld in verband met een reorganisatie. Bij een dergelijk ontslag van twintig of meer werknemers binnen een termijn van drie maanden, moet de werkgever nagaan of de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) van toepassing is.

Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)

Op grond van de WMCO dient de werkgever in een dergelijke situatie het voornemen van het ontslag melden aan de belanghebbende vakbonden en het UWV WERKbedrijf.

Het is belangrijk om tijdig na te gaan of de WMCO van toepassing is. Wij kunnen u terzake informeren.

Ook bij collectief ontslag is het afspiegelingsbeginsel van toepassing.

.

[:]