Indien u van plan bent een eigen onderneming (bedrijf) op te richten, dan is het verstandig om van te voren goed na te denken over alle te nemen stappen op weg naar uw eigen bedrijf. Het is bijvoorbeeld verstandig om een goed ondernemings- en financieel plan op te stellen. Ook dient u een goede, passende bedrijfsnaam te verzinnen. Ten aanzien van een bedrijfsnaam/handelsnaam zijn bepaalde eisen gesteld.

Hiernaast dient u een goede keuze te maken voor een bepaalde rechtsvorm. Bij de keuze tussen verschillende rechtsvormen spelen vaak verschillende aspecten een rol zoals financiële, fiscale en juridische aspecten. Het is voor (startende) ondernemers vaak lastig om zelfstandig een goede keuze te maken, omdat de rechtsvormen elk hun ‘eigen’ voor- en nadelen hebben.

Een eigen bedrijf starten: soorten rechtsvormen

Kort gezegd zijn er rechtsvormen met en zonder rechtspersoonlijkheid. Een tweetal veel voorkomende rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn de eenmanszaak en de vennootschap onder firma (VOF). Een tweetal belangrijke rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zijn de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV). Een startende ondernemer heeft de keuze tussen een rechtsvorm met en zonder rechtspersoonlijkheid.

Voor meer informatie over de bovengenoemde rechtsvormen verwijzen wij u naar de onderstaande pagina’s:

Eenmanszaak
Vennootschap onder firma
Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap

Aansprakelijkheid

Een groot verschil tussen wel en geen rechtspersoonlijkheid is dat de ondernemer bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid in beginsel met zijn privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Dit is anders bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid zoals de BV. Bij een dergelijke rechtsvorm is de ondernemer in beginsel niet privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Dit kan een belangrijke overweging zijn in de keuze tussen beide rechtsvormen.