Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Samenwerkingsovereenkomst opstellen. Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee (of meer) partijen afspraken met elkaar maken over een samen te realiseren doel. Denk aan het gezamenlijk realiseren van een bepaald project, een App of iets van stoffelijke aard (een gebouw of een auto (ontwerp)). Een samenwerkingsovereenkomst staat niet met zoveel woorden in de wet genoemd. Bepaalde soorten samenwerkingsovereenkomsten overigens wel: denk aan een overeenkomst van opdracht of een franchise overeenkomst. Daarentegen is bijvoorbeeld een distributieovereenkomst niet in de wet geregeld.

Het is overigens mogelijk om afspraken mondeling te maken. Wij vinden dit echter niet verstandig. Als er in de toekomst onduidelijkheid bestaat, dan kunt u niet terugvallen op een schriftelijk document en kan u vrij simpel in de bewijsproblemen komen. Laat dus altijd een schriftelijk document opstellen om dergelijke problemen te voorkomen.

Inhoud van de overeenkomst

Het is naar onze mening verstandig om in de samenwerkingsovereenkomst in ieder geval bepalingen op te nemen over:
– de aanleiding om te gaan samenwerken;
– wie de partijen zijn;
– het doel van de samenwerking;
– wat de inbreng van de partijen is;
– de duur van de samenwerking en een eventuele verlenging;
– wie krijgt wat;
– onder welke voorwaarden kan de samenwerking worden beëindigd of worden opgezegd;
– hoe wordt omgegaan met geschillen?

Standaard overeenkomst?

Op het internet zijn vele standaard overeenkomsten voor samenwerkingen te vinden. Hoewel wij best begrijpen dat men, met name bij een ‘kleine’ samenwerking, niet graag kosten maakt om een dergelijke overeenkomst op te laten stellen, is dat laatste toch altijd enorm belangrijk. Wij kunnen maatwerk leveren wat veel verder gaat dan een standaard contract. Wij houden rekening met uw belangen en verwerken die in het document. Hiermee voorkomt u onduidelijk en ‘gedoe’ in de toekomst. Dat is bij een standaard overeenkomst niet het geval.

Graag vernemen wij uw ‘verhaal’ en de inhoud van de beoogde samenwerking zodat wij vervolgens een concept versie voor u kunnen opstellen. Nadat partijen tevreden zijn over de inhoud, leveren wij een definitieve versie aan welke versie getekend kan worden.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Wij stellen graag een goede samenwerkingsovereenkomst voor u op, zodat u zorgeloos kunt samenwerken met uw samenwerkingspartner. Wij hebben hier erg veel ervaring in en vernemen graag van u. Bovendien kunnen wij u een zeer scherpe offerte sturen!

Legal8 Advocaten