Vaststellingsovereenkomst opstellen

Vaststellingsovereenkomst opstellen. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om de arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden’ te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging plaatsvindt. Een vaststellingsovereenkomst (of VSO) wordt in de praktijk veel gebruikt om een regeling tussen de werkgever en de werknemer schriftelijk vast te leggen. Het is echter zaak deze overeenkomst correct op te stellen en daarbij geen dingen over het hoofd te zien.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

Ondanks dat de inhoud van elke vaststellingsovereenkomst verschillend is, is een aantal bepalingen die in nagenoeg alle vaststellingsovereenkomsten terugkomt. Met name bepalingen waar het UWV naar kan kijken met betrekking tot het recht op een WW-uitkering komen meestal in alle vaststellingsovereenkomsten terug. Dat is ook logisch, daar werknemers vaak zekerheid wensen omtrent het ontvangen van een WW-uitkering. Voor werknemers is het dus specifiek van belang om te letten op bepalingen in verband met een WW-uitkering. Voor werkgevers zijn die bepalingen wellicht minder van belang en zijn er andere bepalingen om specifiek op te letten.

Zowel voor de werknemer als voor de werkgever is een correcte vaststellingsovereenkomst van groot belang. Partijen willen immers zekerheid over hun afspraken en willen losse eindjes voorkomen. Het inwinnen van deskundig juridisch advies is daarbij geen overbodige luxe. Wij kunnen u over dit onderwerp adviseren. Een eerste gesprek is bij ons altijd kosteloos!

Vaststellingsovereenkomst (VSO) laten checken?

Indien u een vso wil laten controleren dan wel één wil laten opstellen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij kunnen snel schakelen en bieden u betrokkenheid en deskundigheid alsmede een eerste gratis gesprek.

Procedure

Komen de werkgever en de werknemer niet tot een VSO, maar wil één van de partijen wel tot een einde komen, dan kan desgewenst een procedure bij het UWV of de kantonrechter gevoerd worden. Ook daarbij kunnen wij u behulpzaam zijn.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst.