Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst dient de werkgever informatie te verschaffen aan de werknemer over bijvoorbeeld de duur van het dienstverband, de datum van indiensttreding, de arbeidsduur, de proeftijd en de functiebeschrijving. Deze – en nog veel meer afspraken – legt de werkgever vast in een arbeidsovereenkomst.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, zoals die van bepaalde en onbepaalde tijd. Het is voor zowel werkgevers als voor werknemers erg belangrijk om alle rechten en plichten over en weer correct te vermelden. Daarom is het zaak aandacht te besteden aan de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Een onjuiste bepaling kan vervelende en  verstrekkende gevolgen hebben.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Hieronder kunt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst downloaden, waarbij geen CAO van toepassing is. Dit is echter een voorbeeld en dient niet – althans niet in deze vorm – in de praktijk gebruikt te worden (deze arbeidsovereenkomst is niet volledig). Gezien het bovenstaande en gezien het feit dat iedere arbeidsovereenkomst anders is, raden wij werkgevers aan de arbeidsovereenkomst op maat te laten maken. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst opstellen

Om mogelijke narigheid zoveel te voorkomen, is het van groot belang om een (juridisch) correcte arbeidsovereenkomst op te maken. Immers, hoe duidelijker de gemaakte en vastgelegde afspraken, hoe minder kans op mogelijke geschillen.