Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In een beëindigingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging plaatsvindt. Een beëindigingsovereenkomst wordt ook wel een ‘vaststellingsovereenkomst genoemd’.

Correcte beëindigingsovereenkomst is erg belangrijk

Voor een werknemer is het opstellen van een correcte beëindigingsovereenkomst erg belangrijk, voornamelijk om het recht op een WW-uitkering te behouden. Voor een werkgever is het belangrijk om de werknemer goed te informeren over de (nadelige) gevolgen van een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Voorbeeld beëindigingsovereenkomst

Hieronder kunt u een voorbeeld beëindigingsovereenkomst downloaden. Dit is echter een voorbeeld en dient niet – althans niet in deze vorm – in de praktijk gebruikt te worden (deze beëindigingsovereenkomst is niet volledig). Gezien het bovenstaande en gezien het feit dat iedere beëindigingsovereenkomst anders is, raden wij werkgevers aan de beëindigingsovereenkomst op maat te laten maken. Wij kunnen u hierbij uiteraard van dienst zijn.

Voorbeeld beeindigingsovereenkomst