Wat is het verschil tussen een jurist en een advocaat?

Wanneer iemand de universitaire studie rechten heeft voltooid (rechtsgeleerdheid), dan mag die persoon zich presenteren als jurist. Maar dat betekent niet dat die persoon ook advocaat is. Om advocaat te kunnen worden moet iemand jurist zijn. Hierna moet de jurist zich als advocaat laten beëdigen en de beroepsopleiding tot advocaat voltooien.

Elke advocaat is dus jurist, maar niet elke jurist is advocaat. De titel van jurist is bovendien niet beschermd, maar die van advocaat wel. De titel advocaat mag alleen worden gevoerd als je voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze beroepsvereniging controleert of advocaten zich houden aan de strenge regels in de Advocatenwet en de Gedragsregels Advocatuur. Bovendien zijn advocaten verplicht om ieder jaar veel geld en tijd te investeren in hun permanente opleiding. Een belangrijk gegeven voor advocaten is een garantie op kwaliteit.

Advocaten en geheimhouding

De kernwaarde van geheimhouding of vertrouwelijkheid is noodzakelijk om het beroep van advocaat goed te kunnen vervullen. Het is van wezenlijk belang dat cliënten in vertrouwen alles in volle openhartigheid kunnen wisselen met hun advocaat. Het belang van een cliënt en van de rechtsbedeling in het algemeen brengt mee dat de advocaat niet verplicht kan worden om in rechte een verklaring af te leggen over wat tussen hem en de rechtzoekende is gewisseld aan informatie. Dit valt onder de geheimhoudingsplicht die op de advocaat rust. Ter borging van deze geheimhoudingsplicht beschikt de advocaat over een verschoningsrecht.

Procederen door een advocaat

Een advocaat kan altijd een procedure bij de rechtbank beginnen, een jurist niet. Op een aantal aardzaken na, moet bij vorderingen van € 25.000,- of meer verplicht een advocaat ingeschakeld worden. Bovendien kan alleen een advocaat in hoger beroep procederen. Bij Legal8 zijn zowel advocaten als juristen actief. Wij kunnen derhalve het volledige spectrum aan diensten bieden.

Legal8