Wat is no cure no pay incasso?

No cure no pay incasso houdt kort gezegd in dat de klant (de schuldeiser) niets betaalt als de vordering niet wordt geïncasseerd. In tegenstelling tot veel reguliere incassobureaus, is no cure no pay bij Legal8 écht no cure no pay. Als wij in het minnelijke traject niets voor u incasseren, dan kost het u ook niets. Ook geen dossierkosten, administratiekosten of afsluitkosten hoe ook genaamd. Het no cure no pay principe ziet alleen op de minnelijke fase (de niet gerechtelijke fase). Als wij op uw verzoek gaan procederen, dan vindt dat plaats op basis van ons uurtarief of een met u gemaakte vaste prijsafspraak. Ingeval van een procedure bij de rechter, zijn wij verplicht kosten te rekenen.

Maar je wil natuurlijk dat wij jouw openstaande vordering wél incasseren en daar gaan we ook voor!

Voordelen no cure no pay incasso

Het grote voordeel is natuurlijk dat u niets betaalt aan de voorkant. Een ander groot voordeel is dat wij betaald worden met de incassokosten die wij in beginsel bij uw debiteur in rekening brengen. Dit is dan ook een soort stok achter de deur: wij zullen er veel aan doen om uw vordering volledig te incasseren. Want daar bent u niet alleen bij gebaat, maar wij ook! Wij gaan er dus echt voor.

Wat betekent no cure no pay bij Legal8?

Bij Legal8 draait het richting onze klanten onder andere om duidelijkheid. Duidelijkheid voorkomt immers vervelende discussies. Daarom zijn wij helder en duidelijk over alle situaties. Wij zetten de meeste situaties hieronder voor u op een rij.

 • Wij incasseren niets in het minnelijke traject
  U betaalt ons niets! Ook geen dossierkosten, administratiekosten of afsluitkosten hoe ook genaamd (tenzij er externe kosten zijn gemaakt, waarover we u vooraf informeren). Immers no cure no pay!
 • Alles wordt betaald in het minnelijke traject
  Wij houden de incassokosten in op het ontvangen bedrag en u ontvangt de betaalde hoofdsom vermeerderd met de rente. Betaalt uw debiteur rechtstreeks aan u? Dan bent u ons de betaalde incassokosten verschuldigd.
 • Er vindt een gedeeltelijke betaling plaats in het minnelijke traject
  Ook in deze situatie hebben wij recht op de incassokosten. Wij houden de incassokosten in en u ontvangt het restant van de betaling. Betaalt uw debiteur rechtstreeks aan u? Dan bent u ons de betaalde incassokosten verschuldigd. Uiteraard kunnen wij op uw verzoek het niet-betaalde deel (eventueel in rechte) vorderen.
 • U wilt gaan procederen
  Dit geschiedt niet op basis van no cure no pay, maar op basis van ons uurtarief of een met u gemaakte vaste prijsafspraak. Wij procederen alleen op uw verzoek. De juridische werkzaamheden worden verricht door een advocaat of jurist van Legal8.

Meer informatie over incasso opties?

Neem vooral eens contact met ons op. Wij kunnen u aangeven welke opties er zijn.

Legal8