Advies over vaststellingsovereenkomst

Advies over vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (ook wel VSO genoemd) is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In een vaststellingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. Wij stellen vaak VSO’s op voor werkgevers en controleren op verzoek van werknemers VSO’s.

Vaststellingsovereenkomst in de wet: met wederzijds goedvinden

Met een vaststellingsovereenkomst (in de wet geregeld in artikel 7:900 BW en verder) regelen partijen dus het eindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ondanks dat de inhoud van elke vaststellingsovereenkomst verschillend is, is er een aantal bepalingen die in nagenoeg alle vaststellingsovereenkomsten terugkomt. Met name bepalingen waar het UWV naar kan kijken met betrekking tot het recht op een WW-uitkering komen meestal in alle vaststellingsovereenkomsten terug. Een VSO is derhalve een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen.

Vaststellingsovereenkomst en WW-uitkering

Middels een VSO regelen partijen het eindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ondanks dat de inhoud van elke vaststellingsovereenkomst verschillend is, is er een aantal bepalingen die in nagenoeg alle vaststellingsovereenkomsten terugkomt. Met name bepalingen waar het UWV naar kan kijken met betrekking tot het recht op een WW-uitkering komen meestal in alle vaststellingsovereenkomsten terug. In beginsel behouden werknemers met een VSO het recht op een WW-uitkering.

Vaststellingsovereenkomst en wettelijke bedenktermijn

Sinds 1 juli 2015 (WWZ) kunnen werknemers zonder opgaaf van reden onder een door hem of haar getekende VSO uitkomen. Dit kan een werknemer doen door binnen 14 dagen na het tekenen (of vanaf de overeenstemming) van een beëindigingsovereenkomst een brief aan zijn of haar werkgever te sturen, inhoudende de ontbinding van die beëindigingsovereenkomst. Het grote – en voor werkgevers nadelige – gevolg is dat de arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt. Werknemers hebben dus een bedenktijd van twee weken.

Vaststellingsovereenkomst opstellen

Wilt u een VSO laten opstellen? Wij hebben hier veel ervaring mee en kunnen een goede VSO opstellen. Vraag gerust naar de voorwaarden en tarieven. Wij kunnen u desgewenst een vaste prijs aanbieden voor het “VSO-traject”.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Indien u een VSO wil laten controleren dan wel één wil laten opstellen, dan kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen. Mocht u andere juridische vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Wij behandelen het onderwerp vaststellingsovereenkomst dus zowel voor werkgever als voor werknemers!

Legal8 Advocaten