AllesArbeidsrecht

Arbeidsrecht: alles over de vaststellingsovereenkomst (update)

By 1 november 2018 februari 21st, 2020 No Comments

Een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst (ook wel: VSO) is een schriftelijke overeenkomst waarin een werkgever en een werknemer in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. In een dergelijke vaststellingsovereenkomst dient opgenomen te worden onder welke voorwaarden deze beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. In een blog van medio 2016 zijn wij hier ook op ingegaan. In deze blog geven wij u een juridische update over dit veelvoorkomende onderwerp.

Vaststellingsovereenkomst

Met een vaststellingsovereenkomst (artikel 7:900 BW en verder) regelen partijen het eindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Ondanks dat de inhoud van elke vaststellingsovereenkomst verschillend is, is er een aantal bepalingen die in nagenoeg alle vaststellingsovereenkomsten terugkomt. Met name bepalingen waar het UWV naar kan kijken met betrekking tot het recht op een WW-uitkering komen meestal in alle vaststellingsovereenkomsten terug.

Vaststellingsovereenkomst en wettelijke bedenktermijn

Met ingang van 1 juli 2015 kunnen werknemers zonder opgaaf van reden onder een door hem of haar getekende beëindigingsovereenkomst uitkomen. Dit kan een werknemer doen door binnen 14 dagen na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst een brief aan zijn of haar werkgever te sturen, inhoudende de ontbinding van die beëindigingsovereenkomst. Het grote – en voor werkgevers nadelige – gevolg is dat de arbeidsovereenkomst gewoon doorloopt. Werknemers hebben aldus een bedenktijd van twee weken. Uitsluiting van deze bedenktermijn is nietig!

Vaststellingsovereenkomst en finale kwijting

Een ander standaard onderdeel van een vaststellingsovereenkomst is het zogenoemde beding omtrent finale kwijting. Met een dergelijk beding verklaren beide partijen dat zij na uitvoering van hetgeen gesteld is in de vaststellingsovereenkomst, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Partijen kunnen niet zomaar terugkomen op de gemaakte afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan. Maar, onder omstandigheden is dat toch mogelijk.

Denk bijvoorbeeld aan een werkgever die ná het sluiten van de vaststellingsovereenkomst achter een grote fraude van deze werknemer kwam en veel schade had geleden. De werknemer vond dat hij niet aansprakelijk was aangezien zij een finaal kwijtingsbeding waren overeengekomen. De werkgever en ook de rechter vonden dit te ver gaan. Belangrijk was dat deze fraude op het moment van tekenen van de vaststellingsovereenkomst niet bij de werkgever bekend was. Dit finale kwijtingsbeding was dus niet finaal.

Het is altijd verstandig een vaststellingsovereenkomst juridisch te laten controleren. Daarmee voorkomt u onverwachte (en vervelende) verrassingen.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Indien u een vaststellingsovereenkomst wil laten controleren dan wel één wil laten opstellen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Mocht u andere juridische vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten en Bedrijfsjuristen

088 – 8838888

info@legal8.nl

1 november 2018