Advocaat werkgeversaansprakelijkheid

Een specifiek deelgebied binnen het arbeidsrecht waar wij ons veel mee bezighouden, is de aansprakelijkheid van werkgevers bijvoorbeeld voor ongelukken of werknemers die uitvallen vanwege een beroepsziekte. Werknemers die uitvallen wegens een beroepsziekte, stellen vaak hun (ex) werkgever aansprakelijk voor de geleden en te lijden schade. Uit onderzoek blijkt dat slechte arbeidsomstandigheden na roken en ongezonde voeding de grootste bijdrage levert aan de totale ziektelast in Nederland. Werkgevers lijken in ieder geval op papier veel risico te lopen op schadeclaims.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een werkgever is op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. De vraag welke veiligheidsmaatregelen in redelijkheid door de werkgever hadden moeten worden genomen, moet worden beoordeeld naar de maatstaven die daar destijds voor golden (ten tijde van de werkzaamheden).

Daarbij is van belang welke risico’s van de blootstelling aan de stoffen destijds voor een werkgever als de werkgever in kwestie kenbaar waren of kenbaar hadden moeten zijn. Ook is van belang dat de Hoge Raad heeft uitgemaakt dat in het geval een werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan wat betreft de gevaren die hem kenbaar waren of hadden moeten zijn, deze werkgever ook aansprakelijk is als dat nalaten de kans op het zich verwezenlijken van destijds nog onbekende gevaren aanzienlijk heeft verhoogd (Hoge Raad: Nefalit/Karamus)

Werkgever is niet snel aansprakelijk, maar het kan wel!

Kort gezegd zijn rechters terughoudend met het toewijzen van beroepsziekteclaims door werknemers ingesteld. Werkgevers zijn anders gesteld niet snel aansprakelijk voor schade van werknemers ten gevolge van beroepsziektes. Dat wil echter niet zeggen dat werkgevers nooit aansprakelijk zijn. Als de werknemer de genoemde link wel kan leggen en de werkgever niet of onvoldoende aan de zorgplicht heeft voldaan, dan ligt (een hoge) aansprakelijkheid wel degelijk op de loer.

Blog werkgeversaansprakelijkheid

Lees ook eens onze blogs over werkgeversaansprakelijkheid zoals de blog: “Werkgever aansprakelijk voor schade wegens een beroepsziekte van werknemer?“.

Advocaat werkgever

Bent u als werkgever opzoek naar een advocaat die uw zaak kan behandelen op het gebied van aansprakelijkheid? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Legal8 Advocaten