Algemene voorwaarden opstellen of controleren. In de algemene voorwaarden worden zaken geregeld die niet de kern van de overeenkomst betreffen zoals de prijs, maar meer de randvoorwaarden daaromheen. Randvoorwaarden zoals aansprakelijkheid (hetgeen overigens wel vrij belangrijk is…) of eigendomsvoorbehoud en betalingstermijnen, zijn vaak bepalingen die in de algemene voorwaarden staan opgenomen.

Opstellen of controleren

Algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd als een soort verzekering. Als alles goed gaat, dan hoeft u er geen gebruik van te maken of een beroep op te doen. Maar als het een keer ‘misgaat’, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen. Algemene voorwaarden beperken dus uw risico’s als ondernemer en onderneming. In een eerdere blog zijn wij al ingegaan op de vraag waarom algemene voorwaarden zo belangrijk zijn. Lees de blog hier.

Uiteraard kunnen wij op maat gemaakte algemene voorwaarden voor u opstellen of uw reeds vervaardigde algemene voorwaarden van een juridische controle voorzien. Het is niet alleen belangrijk om algemene voorwaarden te gebruiken en correct van toepassing te verklaren op een overeenkomst, maar ook om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te controleren. Uw onderneming kan veranderen (extra diensten of producten bijvoorbeeld) en dan is het de vraag of uw algemene voorwaarden nog wel adequaat en up to date zijn.

Tips algemene voorwaarden

1.

Verklaar bij elke overeenkomst, het liefst al in de offerte, uitdrukkelijk uw eigen algemene voorwaarden van toepassing en wijs de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand (met zoveel woorden afwijzen). Vervolgens dient u tevens een set algemene voorwaarden aan uw wederpartij ter hand te stellen.

2.

Gebruik duidelijke definities. Vaak staat in algemene voorwaarden onduidelijke definities en teksten. Dit kan verwarring veroorzaken, hetgeen voorkomen dient te worden.

3.

Zorg dat er geen kernbedingen in de algemene voorwaarden staan. Kernbedingen zijn bepalingen die de kern van de overeenkomst raken, zoals de prijs. Kernbedingen moeten in de overeenkomst zelf staan en niet in de algemene voorwaarden.

4.

Let op consumentenkoop, uiteraard indien en voor zover u zich hiermee bezig houdt. Kort gezegd worden consumenten ruimer beschermd dan bedrijven. Als u dus zaken doet met consumenten, dan gelden zwaardere eisen dan wanneer u enkel zaken doet met bedrijven. Hier dient rekening mee gehouden te worden met het opstellen van de algemene voorwaarden.

5.

Sluit uw verzekering aan op uw algemene voorwaarden? Doorgaans het belangrijkste item in de algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid en de daarbij horende verzekering. Ten aanzien van de aansprakelijkheid kan een verzekering een grote rol spelen.

Vragen?

Neem eens vrijblijvend contact op met ons!