Alles

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

By 1 september 2014 februari 21st, 2020 No Comments

shutterstock_146511647

Algemene voorwaarden kunnen beschouwd worden als een soort verzekering. Als alles goed gaat, dan hoeft u er geen gebruik van te maken. Maar als het een keer ‘misgaat’, dan is het van groot belang dat u naar uw algemene voorwaarden kunt verwijzen. Het kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om uw aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in uw algemene voorwaarden.

Het belang van algemene voorwaarden

Als u ten aanzien van een bepaalde opdracht geen specifieke onderwerpen regelt in de overeenkomst en u geen algemene voorwaarden hanteert, dan kunnen de volgende voorbeelden zich voordoen. Deze voorbeelden laten het belang van algemene voorwaarden duidelijk zien.

Voorbeeld 1:

Beperking aansprakelijkheid

Een opdrachtnemer (monteur) draait tijdens een opdracht een koppeling niet strak genoeg aan waardoor een lekkage optreedt bij de opdrachtgever, met –helaas- zowel directe- als indirecte schade tot gevolg. Indien partijen omtrent de aansprakelijkheid niets geregeld hebben, dan geldt de wet. En de wet bepaalt in een dergelijke situatie dat de opdrachtnemer in principe onbeperkt aansprakelijk is voor alle schade, zowel directe- als indirecte schade, waaronder eventueel winstderving. Voor deze monteur was het wenselijk geweest om zijn aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden te beperken.

Voorbeeld 2:

Eigendomsvoorbehoud

Een ander voorbeeld betreft het eigendomsvoorbehoud. Als een eigendomsvoorbehoud wordt opgenomen, dan blijft de verkoper eigenaar van de goederen totdat de koper heeft betaald. Een in de praktijk veel voorkomende situatie is dat de verkoper (bijvoorbeeld een leverancier) niet wordt betaald door de koper. Bij een faillissement van de koper, kan de verkoper zijn goederen van de curator opeisen indien hij een eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen. Heeft de verkoper geen eigendomsvoorbehoud opgenomen, dan is dat niet het geval. De praktijk leert dat de verkoper dan veelal met lege handen achterblijft. Ook voor deze verkoper was het wenselijk geweest om een bepaling omtrent het eigendomsvoorbehoud in zijn algemene voorwaarden op te nemen.

Algemene voorwaarden opstellen of checken

Heeft u nog geen algemene voorwaarden of hanteert u sinds jaar en dag dezelfde algemene voorwaarden? Neem vrijblijvend contact met ons op om (specifieke) algemene voorwaarden op te laten stellen of om uw algemene voorwaarden een juridische ‘update’ te geven. Dit kan u, gezien de bovenstaande voorbeelden, een hoop narigheid besparen.

Informatieplicht algemene voorwaarden

Voordat uw algemene voorwaarden van toepassing kunnen zijn, geldt overigens een informatieplicht. U dient uw klant immers voor, of uiterlijk tijdens het sluiten van een overeenkomst te laten weten dat  u algemene voorwaarden gebruikt en u dient deze voorwaarden vervolgens ook aan de klant te verstrekken.

 

Legal8

088 – 88 3 8888

01-09-2014