Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden zijn regels die u standaard wilt laten gelden bij het sluiten van overeenkomsten (contracten). Op deze manier hoeft u niet bij elke overeenkomst opnieuw te onderhandelen over allerlei onderwerpen zoals betalingsvoorwaarden, termijnen, garanties en vrijwaringen, aansprakelijkheid, het geldende recht en de van toepassing zijnde rechtbank. Uw algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die u sluit met een klant. Althans dat is de bedoeling.

Hanteren

Ook al is het niet verplicht, wij adviseren ondernemingen toch met klem om algemene voorwaarden te hanteren. Hierin kunt u bijvoorbeeld een bepaling over aansprakelijkheid opnemen waar u zich in een toekomstige situatie op kunt beroepen. Algemene voorwaarden kunt u zien als een soort verzekering bij het ondernemen. Als alles goed gaat, dan zult u er zo goed als nooit naar omkijken. Maar als er onverhoopt iets misgaat, dan is het zeer verstandig om een beroep op uw algemene voorwaarden te kunnen doen.

Ter hand stellen

Als ondernemer ben je gehouden de algemene voorwaarden op de juiste wijze aan de wederpartij ‘ter hand te stellen’. Voor sommige ondernemingen is het feitelijk niet mogelijk om de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand te stellen (denk aan het kopen van een buskaartje). In een dergelijke situatie mag – onder voorwaarden – volstaan worden met het deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK of bij de rechtbank. Sommigen denken dat algemene voorwaarden altijd bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank gedeponeerd moeten worden om rechtsgeldig te zijn. Dat is niet correct. Algemene voorwaarden hoeven in beginsel niet gedeponeerd te worden om rechtsgeldig te zijn.

Scherpe prijs en deskundigheid

Wij kunnen tegen een scherpe prijs uw op maat gemaakte algemene voorwaarden opstellen. Daarmee bent u verzekerd van juridisch goede algemene voorwaarden die u meteen kunt gebruiken voor uw onderneming. Dit kan veel narigheid in de toekomst besparen.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.