Arbeidsovereenkomsten laten controleren

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Schriftelijke arbeidsovereenkomsten zijn belangrijke documenten. Als een werknemer bijvoorbeeld van mening verschilt met zijn werkgever, dan is het zaak om de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst te controleren. De afspraken in de arbeidsovereenkomst zijn dan ook het uitgangspunt voor een eventueel rechterlijk oordeel. De arbeidswetgeving is veel aan verandering onderhevig, zodat het geen kwaad kan uw arbeidsovereenkomsten van tijd tot tijd te laten controleren door een arbeidsrecht advocaat. Het zou erg spijtig zijn als u er achteraf achterkomt dat uw arbeidsovereenkomst niet deugdelijk is.

Legal8 controleert uw arbeidsovereenkomsten

Wij kunnen uw arbeidsovereenkomsten controleren en checken of deze nog up to date zijn met de huidige wetgeving en jurisprudentie. Wij controleren uw arbeidsovereenkomsten op alle rechten en plichten van de werknemer maar ook u als werkgever bijvoorbeeld op een (juiste) proeftijd, concurrentie- en relatiebeding, andere postcontractuele bedingen, salaris- en vakantieregelingen, ziekteregeling, boeteclausules en personeelsreglementen. Ook als u specifieke vragen heeft, kunnen wij die meenemen in onze beoordeling.

Wij bieden een snelle en goedkope check op uw arbeidsovereenkomsten. Op die manier krijgt u snel duidelijkheid en bent u verzekerd van juridisch juiste contracten. Dat voorkomt gedoe in de toekomst!

Toesturen arbeidsovereenkomst

U kunt uw (model) arbeidsovereenkomst(en) vrijblijvend per e-mail aan ons toesturen (info@legal8.nl). Wij nemen vervolgens zeer spoedig contact met u op om dit kort te bespreken en zullen u een korte offerte sturen. Na uw akkoord gaan wij meteen voor u aan de slag!

Arbeidsrecht advies

Ook voor andere arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u contact met ons opnemen. Denk aan een ontslag van een werknemer of vraagstukken met betrekking tot ziekte / arbeidsongeschiktheid. Wij adviseren op nagenoeg alle arbeidsrechtelijke onderwerpen en wij zijn u graag van dienst!