Beslag leggen

Beslag leggen: om beslag te leggen op een vermogensbestanddeel van uw schuldenaar moet u een advocaat inschakelen. Wij kunnen in uw opdracht beslag leggen. In Nederland is het betrekkelijk eenvoudig om een schuldeiser, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag te laten leggen op vermogensbestanddelen van zijn schuldenaar. Zo’n beslag heet een conservatoir (bewarend) beslag. De schuldeiser kan zich, nadat de rechter een vonnis heeft gewezen waarin zijn vordering is toegewezen, op het in beslag genomen goed verhalen. Na het leggen van beslag, dient er dus een procedure gevoerd te worden. Overigens blijkt in de praktijk dat het leggen van beslag vaak al voldoende is om betaald te krijgen.

Beslag leggen: erg effectief middel

Het leggen van beslag kan een effectief middel zijn. Het leggen van beslag kan echter behoorlijke verstrekkende consequenties voor uw debiteur met zich meebrengen. Het is daarom verstandig het leggen van beslag goed te overwegen en ter zake juridisch advies in te winnen.

Waarop?

Een schuldeiser kan via een advocaat op alle eigendommen van de schuldenaar beslag leggen: op roerende zaken, op onroerende zaken, maar ook op andere rechten (zoals vorderingen). Zo is een banksaldo in feite niets meer dan een vordering van de rekeninghouder op de bank ter hoogte van het banksaldo. Ook op periodieke betalingen, zoals loon kan beslag worden gelegd (loonbeslag). Zeker in gevallen waarin bekend is dat een waardevol bezit (zoals een woonhuis met overwaarde) verkocht zal worden, en de eigenaar nog een schuld heeft openstaan, is het raadzaam te denken aan het leggen van een conservatoir beslag.

Bij beslag wordt een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘bewarend beslag’. Is de gerechtelijke procedure al afgerond, heeft u gewonnen en wil de tegenpartij nog steeds niet betalen, dan spreekt met van executoriaal beslag. Dan gaan men dus echt over tot het uitvoeren van een vonnis van de rechter. Tussen beide vormen zitten dus grote verschillen.

Legal8

Onze advocaten hebben vele malen beslag gelegd. Wij zijn specialisten en kunnen u graag van dienst zijn. Neem eens vrijblijvend contact met ons op.