Gewichtige redenen voor ontslag

Met deze term wordt bedoeld dat een werkgever goede gronden moet hebben om ontslag aan te vragen en te krijgen bij de kantonrechter. Voor een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst, heeft de werkgever derhalve een gewichtige reden nodig.

Onder gewichtige redenen vallen dringende redenen en veranderingen in de omstandigheden (zoals bedrijfseconomische redenen).