Met huurprijsindexering wordt de jaarlijkse verhoging van de huurprijs met een vast percentage bedoeld. In de huurovereenkomst staat doorgaans vermeld voor welk percentage of welk inflatiepercentage is gekozen. Meestal wordt gekozen voor het inflatiepercentage van de consumentenprijsindex. Dit cijfer wordt berekend door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Is een ‘vergeten’ huurprijsindexering achteraf mogelijk?

Voor de beantwoording van deze vraag en verdere informatie terzake, verwijzen wij u naar onze pagina ‘huurprijsindexering achteraf‘.