Huurgeschil?

Het huurrecht is voortdurend in ontwikkeling. Ook in de media heeft dit rechtsgebied (en de vele wijzigingen) veel aandacht. Onze juristen adviseren onder meer op de volgende deelgebieden.

Deelgebieden

–          Opstellen huurovereenkomsten
–          Huurprijswijziging / huurprijsaanpassing
–          Huurrecht middenstandsbedrijfsruimte (de meeste winkels)
–          Huurrecht overige bedrijfsruimte (de meeste kantoren)
–          Huurrecht woonruimte
–          Onderhuur

Ook indien u een vraag heeft met betrekking tot een kwestie die niet in de bovengenoemde deelgebieden valt kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Huurgeschillen

Huurkwesties gaan vaak over de rechten en plichten van een huurovereenkomst. Zowel de verhuurder als de huurder hebben bepaalde verplichtingen jegens elkaar. De belangrijkste verplichting van de huurder is natuurlijk het (tijdig) betalen van de huurprijs. De belangrijkste verplichting van de verhuurder is het ter beschikking te stellen van het gehuurde aan de huurder. Hiernaast bestaan er echter nog veel meer (kleine) verplichtingen van zowel de verhuurder als de huurder. Indien deze verplichtingen niet worden nageleefd, dan kunnen daar (soms vervelende) consequenties aan verbonden zijn.

Opzeggen huurovereenkomst

Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers over de regels met betrekking tot het opzeggen van een huurovereenkomst.

Wij adviseren u graag met betrekking tot het bovenstaande. U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Huurrecht bedrijfsruimte

Met betrekking tot de huur van een bedrijfsruimte (winkels, restaurants e.d.) gelden speciale regels voor de duur van de huurovereenkomst, de opzegging en de huurprijs. Verhuurder en huurder kunnen in principe van de wettelijke bepalingen van deze bedrijfsruimte afwijken, maar een afwijking mag niet in het nadeel van de huurder zijn. Het is dus bij dit soort bedrijfsruimte heel belangrijk de huurovereenkomst goed door te lezen om de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder goed te kunnen vaststellen.

Voor meer informatie over huurovereenkomsten bedrijfsruimte, huurovereenkomsten woonruimte, opzegtermijnen of bijvoorbeeld een indeplaatsstelling of huurprijsaanpassingen, neemt u rechtstreeks contact op met Legal8 via 088-88 3 8888 of via info@legal8.nl.